Miksi oman osaamisen tunnistaminen kannattaa?

Miksi oman osaamisen tunnistaminen kannattaa?

Mitä vastaisit, jos sinulta kysytään mitä osaat, mitkä ovat sinun vahvuutesi ja millä tavalla juuri sinä olet ainutlaatuinen? Monelle meistä voi olla vaikeaa vastata näihin kysymyksiin äkkiseltään. Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa on kuitenkin monia hyviä puolia. Sen vuoksi siihen kannattaa käyttää aikaa.

Avauskysymykseen moni meistä vastaisi herkästi kertomalla omasta koulutuksestaan ja siitä, mitä tekee työkseen. Laajasti ajateltuna vahvuuksien osa-alueita on kuitenkin paljon muitakin. Niihin luetaan tietojen ja taitojen lisäksi esimerkiksi persoonallisuus, kompetenssit, erilaiset vahvuudet, ominaisuudet sekä arvot, uskomukset, tavoitteet, motiivit, kokemukset, käsitykset omasta itsestä, asenne ja jopa verkostot.

Kun tältä pohjalta mietit, mitkä ovat vahvuutesi, mitä osaat ja millä tavalla juuri sinä olet ainutlaatuinen, saat muodostettua jo huomattavasti kattavamman kuvan itsestäsi.

 

Työkaluja ja vinkkejä omien vahvuuksien tunnistamiseen

Työkaluna voit käyttää esimerkiksi perinteistä SWOT-analyysia ja erilaisia testejä kuten VIA-vahvuustestiä tai enneagrammitestiä*. Arvotesti** auttaa sinua konkretisoimaan omat arvosi. Arvot kertovat sinulle, mihin uskot ja mikä on sinulle tärkeää ja merkityksellistä.

Lisäksi voit kysyä perheenjäseniltä, kavereilta, työkavereilta ja verkostoilta, miten he näkevät sinut ja sinun vahvuutesi. Heiltä voit saada hyviä täydentäviä huomioita. Voitte vaikka kukin tahoillanne kartoittaa omaa osaamistanne ja sitten antaa toisillenne palautetta.

Kun mietit omaa osaamistasi, niin muistathan, että sitä voi kerryttää opiskelemisen lisäksi esimerkiksi työssä, kotona ja harrastuksissa sekä vapaaehtoistyössä.

 

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisen positiiviset vaikutukset

Parhaimmillaan oman osaamisensa ja vahvuutensa tunnistanut ja sanoittanut henkilö voimaantuu, eli hänellä on sisäinen voimantunne, ja hän on oppinut tiedostamaan omat voimavaransa.

Tämä näkyy myös parempana itsetuntona sekä kykynä asettaa ja saavuttaa päämääriä. Tältä pohjalta on paremmin mahdollista vaikuttaa niihin asioihin, jotka vaikuttavat elämänkulkuun.

Tällöin näkee myös helpommin tarjolla olevia mahdollisuuksia ja kiinnittää luultavasti myös helpommin huomiota niihin asioihin, jotka erityisesti kiinnostavat ja ovat itselle merkityksellisiä. Mahdollisesti päätyy myös kehittämään omaa osaamista vielä lisää tähän suuntaan.

Hahmottamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi elämänpolku-kuviota, jossa piirretään aikajana tai polku, johon merkitään tapahtumat, jotka ovat olleet omassa elämässä merkittäviä.  Janan toiseen päähän merkitään tulevaisuus ja tavoite, johon tähdätään.

Lopuksi pohditaan, mitä reittejä pitkin sinne pääsee ja, mitä taitoja on vielä hyvä kehittää tavoitteeseen pääsemiseksi.

 

Oman osaamisen tunnistamisen ja vahvuuksien merkitys työnhaussa

Kun olet tunnistanut oman osaamisesi ja vahvuutesi, voit hyödyntää sitä paremmin myös työnhaussa.

Työnhaun apuna käytetään yhä enemmän omaa henkilöbrändiä. Sen luomisessa voi hyödyntää vaikkapa blogia, nettisivuja ja sosiaalista mediaa.

Meidän suomalaisten on pikkuhiljaa hyvä alkaa luopua siitä ajattelusta, että omien vahvuuksiensa ja osaamisensa kertomisessa olisi kyse kehuskelusta. Päinvastoin se voi toimia turvana ja vahvuutena työmarkkinoilla sekä auttaa mieluisan työpaikan löytämisessä.

Oman osaamisen tunnistaminen valmistaa sinua myös onnistumiseen työhaastattelussa. Olet paljon valmiimpi vastaamaan haastattelijan sinulle esittämiin kysymyksiin.

Läsnäolo ja keskustelut verkossa auttavat sinua myös tutustumaan muihin samasta aiheesta kiinnostuneisiin ihmisiin ja käymään mielenkiintoisia ja monesti uusia näkökulmia avaavia keskusteluita. Samalla kasvatat miltei huomaamattasi omaa verkostoasi.

Tärkeämpää kuin mitä osaat, on tunnistaa osaamisesi ja vahvuutesi, ja hyödyntää niitä voimavarana omassa elämässäsi. Tarpeen ja oman kiinnostuksen mukaan uusia taitoja voi aina opetella lisää missä tahansa elämänvaiheessa.

Ethän siis anna tämänhetkisen osaamisesi liikaa rajoittaa pyrkimyksiäsi kohti merkityksellistä työelämää.

 

*https://www.viacharacter.org/survey/account/register (Testi on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen.)

*https://www.enneagram.fi/testit/

**https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/27/mihin-sina-uskot-testaa-itsesi

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top