fbpx
Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena käsittää järkevien ja loogisten valintojen tekemisen ja ideoiden, mielipiteiden ja faktojen analyyttisen tarkastelun. Se näyttäytyy tilanteen tai asian tarkasteluna useammalta kannalta ennemmin kuin nopeiden päätelmien tekemisenä. Siihen yhdistyy avarakatseisuus, kyvykkyys muuttaa omaa näkemystä uusien todisteiden valossa ja avoimuus toisten argumenteille ja näkökulmille. Siihen liittyy myös aktiivinen tiedonhaku omasta mielipiteestä, suunnitelmasta tai tavoitteesta eroavista …

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Nakokulmanottokyky2

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena tarkoittaa kykyä nähdä asiat suuremmassa kuvassa. Se on sekä kykyä nähdä metsä että puut ja kyvykkyyttä olla takertumatta pieniin yksityiskohtiin silloin, kun on olennaista keskittyä suurempiin linjoihin. Näkökulmanottokyky ei tarkoita samaa kuin älykkyys, vaan se on ennemminkin viisautta. Näkökulmanottokykyä voisikin luonnehtia viisauden moderniksi synonyymiksi. Näkökulmanottokyvyn omaava kuuntelee toisia ja samaan aikaan huomioi aiemman …

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Luovuus luonteenvahvuutena5

Luovuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Luovuus luonteenvahvuutena on ajattelua ja asioiden tekemistä uudella ja tuottavalla tavalla. Se pitää sisällään kaikkea omaperäisestä ajattelusta taiteellisen tuottamisen. Erityisen tärkeää on huomata, ettei se rajoitu vain taiteellisuuteen, joka monelle saattaa tulla luovuudesta ensin mieleen. Luovuuteen yhdistetään myös käytännöllisyys eli pelkkä ideoiden omaperäisyys (uutuus, yllättävyys tai epätavallisuus) ei riitä, vaan myös käytännöllisyys on tärkeää, jotta …

Luovuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Uteliaisuus luonteenvahvuutena5

Uteliaisuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Uteliaisuus luonteenvahvuutena on tutkimista ja löytämistä ja kiinnostumista kokemuksen itsensä vuoksi. Utelias haluaakin oppia uutta ja kokeilla uusia asioita. Se voi tarkoittaa vaikka uusissa ravintoloissa tai kaupungeissa käymistä, uusiin ihmisiin tutustumista tai kiinnostavaan asiaan liittyvän tiedon etsintää internetin kätköistä. Uteliaisuus voi näkyä myös erilaisten työtehtävien kokeilemisena. Utelias saattaa kysyä innokkaasti kysymyksiä oppiakseen uutta, mutta hallitsee …

Uteliaisuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan?

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan? Carol Dweck on tutkimuksissaan havainnut, että ihmisillä on kahdenlaisia asenteita, jotka ovat kasvun asenne (Growth Mindset) ja muuttumattomuuden asenne (Fixed Mindset). Kasvun asenteen omaava ajattelee, että hänen on mahdollista oppia ja kehittyä, kun taas muuttumattomuuden asenteen omaava ajattelee, että hän on syntymässään saanut tietyt ominaisuudet, eivätkä hänen taitonsa …

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan? Lue lisää »

Miksi työn merkityksellisyys on tärkeää?

Miksi työn merkityksellisyys on tärkeää? Sen vuoksi, että näinä haastavina aikoina yhä useampi on alkanut pohtia, mikä lopulta on tärkeää, mikä tekee elämästä merkityksellisen ja mikä on juuri minun tarkoitukseni tässä maailmassa. Tutkimuksissa on havaittu, että merkityksellisyys on työntekijöille kaikista tärkein näkökohta työssä, eikä vain ”nice to have” -ominaisuus. Se on tärkeämpää kuin palkka, ylennysmahdollisuudet …

Miksi työn merkityksellisyys on tärkeää? Lue lisää »

Mitä onnistumisella tarkoitetaan ja mitä siihen tarvitaan?

Puhun aika usein blogissani tai Instagram-julkaisuissani onnistumisesta ja tavoitteen saavuttamisesta. Sen vuoksi ajattelin, että nyt on hyvä hetki kirjoittaa siitä, mitä onnistumisella tarkoitetaan ja mitä siihen tarvitaan. Onnistumisen määrittely on yllättävän monitahoinen asia, vaikka niin ei äkkiseltään ajattelisikaan. Olen aiemmin lyhyesti sivunnut teemaa toteamalla menestyksen olevan sitä, että onnistuu jossain itselle tärkeässä asiassa. Tämä jo …

Mitä onnistumisella tarkoitetaan ja mitä siihen tarvitaan? Lue lisää »

Omien arvojen tunnistamiseen liittyvät yllättävät hyödyt

Törmäsin jonkin aika sitten artikkeliin ”Omien arvojen tunnistamiseen liittyvät yllättävät hyödyt”. Listaus vaikutti kiinnostavalta ja siinä oli itsellenikin joitakin tuoreita näkökulmia. Sen vuoksi ajattelin kertoa niistä myös sinulle.   Aloitan kertomalla joitakin vinkkejä arvojen määrittämiseen ja niiden mukaiseen elämään. Arvothan ovat siinä mielessä jänniä, että ne vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme siitäkin huolimatta, että emme tietoisesti ajattele …

Omien arvojen tunnistamiseen liittyvät yllättävät hyödyt Lue lisää »

Mitä itseluottamus tarkoittaa osana psykologista pääomaa?

Tässä kirjoituksessa keskitytään siihen, mitä itseluottamus tarkoittaa osana psykologista pääomaa. Itseluottamus (self-efficacy) ennustaa erilaisista yksittäisistä psykologisista tekijöistä kaikista parhaiten hyvinvointia, onnistumista ja menestymistä. Se toimii selittävänä tekijänä niin urakehityksessä kuin opinnoissakin. Niinpä se on psykologisen pääoman elementeistä tärkein. Itseluottamuksesta käytetään välillä termiä minäpystyvyys. Se tarkoittaa rohkeutta ja omiin kykyihin uskomista haastavissakin tehtävissä. Kyse on siitä, …

Mitä itseluottamus tarkoittaa osana psykologista pääomaa? Lue lisää »

silhouette photography of boat on water during sunset

Mitä resilienssi tarkoittaa osana psykologista pääomaa?

Tässä kirjoituksissa kerron ensin, mitä resilienssi tarkoittaa osana psykologista pääomaa, miten se näkyy käytännössä, mistä se muodostuu ja lopuksi annan monia vinkkejä siihen, miten sinä voit kehittää resilienssiäsi. Resilienssiä tarvitsen niin minä, sinä kuin kaikki muutkin ihmiset sekä työ- että  yksityiselämässä, koska asiat eivät elämässä mene aina toivotulla tavalla. Resilienssillä on myös merkittävä vaikutus hyvinvoinnin …

Mitä resilienssi tarkoittaa osana psykologista pääomaa? Lue lisää »

Vieritä ylös