fbpx

Jetta

Innostus luonteenvahvuutena

Innostus luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve

Innostus luonteenvahvuutena tarkoittaa innostunutta ja energistä lähestymistä johonkin asiaan tai elämään ylipäänsä. Innostuksen luonteenvahvuuden omaavat heräävät innostuneen jännittyneinä uuteen päivään. He elävät elämäänsä kuin seikkailua. Innostunut tuntee ”todella elävänsä” ja haluaa kokeilla erilaisia asioita ja aktiviteetteja. Innostuksen tuoma energia ja elinvoimaisuus ylläpitävät terveyttä ja se tukee hyvinvointia edistäviä tapoja. Innostus on tarttuvaa ja sen vuoksi …

Innostus luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve Lue lisää »

Rehellisyys luonteenvahvuutena

Rehellisyys luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve

Rehellisyys luonteenvahvuutena on moninainen asia. Lyhyesti määriteltynä rehellisyys on sitä, että puhuu totta. Sen lisäksi rehellisyys on toimimista autenttisena eli aitona itsenä sen sijaan, että teeskentelisi tai esittäisi jotain muuta kuin on. Siihen kuuluu myös vastuunottaminen omista tunteista ja toiminnasta. Tämä näkyy siten, että toimii johdonmukaisesti omana itsenään eri rooleissa ja omien arvojen mukaisesti. Rehellisyyteen …

Rehellisyys luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve Lue lisää »

Rohkeus luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve

Rohkeus luonteenvahvuutena auttaa kohtaamaan haasteita, uhkia tai vaikeuksia. Se tarkoittaa myös rohkeutta toimia omien tavoitteiden ja vakaumusten mukaisesti, vaikka ne eivät olisi yleisen suosion mukaisia. Erityisesti se on pelkojen kohtaamista niiden välttelemisen sijaan. Rohkeus voi näkyä vähintään kolmella eri tavalla, jotka ovat fyysinen, psyykkinen ja moraalinen rohkeus. Rohkeuden fyysinen muoto näyttäytyy esimerkiksi palomiesten ja sotilaiden …

Rohkeus luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve Lue lisää »

minun voimakehani4

Minun voimakehäni väitöskirjamatkaa varten

Minun voimakehäni Omia vahvuuksia voi pohtia yleisesti, mutta yhtä lailla niitä voi peilata erityisesti jotain tiettyä tilannetta, tehtävää tai tavoitetta varten. Olen aloittamassa isoa projektia, joten keskityn #minunvoimakehä pohdinnoissani tähän projektiin. Sain viime viikolla suureksi ilokseni kuulla, että minulle on myönnetty jatko-opiskeluoikeus Lapin yliopistoon ja pääsen suorittamaan tohtorintutkintoa eli työstämään väitöskirjaa. Mikä parasta väitöskirjatutkimus kohdistuu …

Minun voimakehäni väitöskirjamatkaa varten Lue lisää »

Oppimisen ilo luonteenvahvuutena5

Oppimisen ilo luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Oppimisen ilo luonteenvahvuutena on intohimoa oppimista kohtaan ja oppimista oppisen vuoksi. Uteliaisuus ja oppimisen ilo on yksi läheisimmistä luonteenvahvuuspareista, mutta ne ovat kuitenkin eri luonteenvahvuuksia. Uteliaisuus ajaa etsimään uutta tietoa, kun taas oppimisen ilo tuo halun syventää tietämystä. Uteliasta motivoi tiedon saaminen ja oppimisen ilon omaavaa motivoi puolestaan tiedon määrän lisääminen. Uteliaisuuteen voi yhdistyä energisyys, …

Oppimisen ilo luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena käsittää järkevien ja loogisten valintojen tekemisen ja ideoiden, mielipiteiden ja faktojen analyyttisen tarkastelun. Se näyttäytyy tilanteen tai asian tarkasteluna useammalta kannalta ennemmin kuin nopeiden päätelmien tekemisenä. Siihen yhdistyy avarakatseisuus, kyvykkyys muuttaa omaa näkemystä uusien todisteiden valossa ja avoimuus toisten argumenteille ja näkökulmille. Siihen liittyy myös aktiivinen tiedonhaku omasta mielipiteestä, suunnitelmasta tai tavoitteesta eroavista …

Kriittinen ajattelu luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Nakokulmanottokyky2

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena tarkoittaa kykyä nähdä asiat suuremmassa kuvassa. Se on sekä kykyä nähdä metsä että puut ja kyvykkyyttä olla takertumatta pieniin yksityiskohtiin silloin, kun on olennaista keskittyä suurempiin linjoihin. Näkökulmanottokyky ei tarkoita samaa kuin älykkyys, vaan se on ennemminkin viisautta. Näkökulmanottokykyä voisikin luonnehtia viisauden moderniksi synonyymiksi. Näkökulmanottokyvyn omaava kuuntelee toisia ja samaan aikaan huomioi aiemman …

Näkökulmanottokyky luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Luovuus luonteenvahvuutena5

Luovuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Luovuus luonteenvahvuutena on ajattelua ja asioiden tekemistä uudella ja tuottavalla tavalla. Se pitää sisällään kaikkea omaperäisestä ajattelusta taiteellisen tuottamisen. Erityisen tärkeää on huomata, ettei se rajoitu vain taiteellisuuteen, joka monelle saattaa tulla luovuudesta ensin mieleen. Luovuuteen yhdistetään myös käytännöllisyys eli pelkkä ideoiden omaperäisyys (uutuus, yllättävyys tai epätavallisuus) ei riitä, vaan myös käytännöllisyys on tärkeää, jotta …

Luovuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Uteliaisuus luonteenvahvuutena5

Uteliaisuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve

Uteliaisuus luonteenvahvuutena on tutkimista ja löytämistä ja kiinnostumista kokemuksen itsensä vuoksi. Utelias haluaakin oppia uutta ja kokeilla uusia asioita. Se voi tarkoittaa vaikka uusissa ravintoloissa tai kaupungeissa käymistä, uusiin ihmisiin tutustumista tai kiinnostavaan asiaan liittyvän tiedon etsintää internetin kätköistä. Uteliaisuus voi näkyä myös erilaisten työtehtävien kokeilemisena. Utelias saattaa kysyä innokkaasti kysymyksiä oppiakseen uutta, mutta hallitsee …

Uteliaisuus luonteenvahvuutena – viisauden hyve Lue lisää »

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan?

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan? Carol Dweck on tutkimuksissaan havainnut, että ihmisillä on kahdenlaisia asenteita, jotka ovat kasvun asenne (Growth Mindset) ja muuttumattomuuden asenne (Fixed Mindset). Kasvun asenteen omaava ajattelee, että hänen on mahdollista oppia ja kehittyä, kun taas muuttumattomuuden asenteen omaava ajattelee, että hän on syntymässään saanut tietyt ominaisuudet, eivätkä hänen taitonsa …

Miten kasvun ja muuttumattomuuden asenteet eroavat toisistaan? Lue lisää »

Vieritä ylös