Milloin on kyse kulujen edelleenveloituksesta ja miten silloin menetellään?

Toisinaan verovelvollinen yritys maksaa toisen verovelvollisen yrityksen puolesta sen verolliseen liiketoimintaan liittyviä kuluja. Näissä tilanteissa on hyvä erottaa toisistaan 1) tilanteet, joissa kulu maksetaan toisen yrityksen puolesta ja laskutetaan edelleen kyseiseltä yritykseltä ja 2) tilanteet, joissa kulu liittyy maksajan omaan palvelutuotantoon.

Ensimmäisessä tilanteessa yritykset A ja B voivat esimerkiksi päättää lähteä yhdessä messuille yhteiselle ständille markkinoimaan heidän toisiaan täydentäviä palveluita. Tällöin on monesti käytäntönä se, että messujen järjestäjä veloittaa messukulut yhdeltä yritykseltä (A), joka veloittaa toisen yrityksen (B) osuuden kuluista edelleen. Käytännössä laskun saanut yritys (A) vähentää laskulta arvonlisäveron osuuden ja edelleen laskuttaessaan yritys lisää saman verokannan mukaisen veron yritykselle (B) lähettämälleen laskulle. Näitä edelleen laskutuksen eriä yritys A ei kirjaa liikevaihtoon vain kulujen oikaisuksi.

Toisessa tilanteessa esimerkiksi konsultointipalveluita tuottava yritys (C) auttaa yritystä (D) haastavissa ulkomaankaupan verotuksen liittyvissä tilanteissa. Yritykset ovat sopineet keskenään, että yrityksen C konsultti veloittaa yritykseltä D konsultin (yritys C) matkakulut yrityksen D toimistolle. Käytännössä tässä tilanteessa on kyse yrityksen C omaan liiketoimintaan liittyvistä kuluista. Tällöin yritys C lisää matkakulut veronperusteeseen ja lisää koko laskulle 24 % veron huolimatta siitä, että matkakuluissa on alun perin ollut 10 % verokanta. Tässä tilanteessa ei ole merkitystä sillä, lisääkö yritys C laskulle laskutuspalkkion vai ei. Myynti kuluineen kirjataan yrityksen C liikevaihtoon.

Mikäli ensimmäiseen tilanteeseen liittyy myös verotonta toimintaa harjoittava yritys, edelleen laskutettavien kulujen lasku on syytä ottaa verovelvolliselle yritykselle, koska jos lasku menisi ensin verotonta toimintaa harjoittavalle yritykselle, niin vähennysoikeus menetettäisiin lopullisesti myös muilta kuluun osallisilta yrityksiltä, vaikka he olisivat verovelvollisia.

Jos ensimmäisessä tilanteessa edelleenlaskuttaja lisää laskulle oman palkkionsa ja messumatkaan liittyy eri verokannan alaisia palveluita, oma palkkio tulisi laskuttaa eri verokannoilla samassa suhteessa, kun lasku sisältää eri verokannan alaisia palveluita.

Oma lukunsa on vielä kansainväliset tilanteet.

Lähteet:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48090/laskutusvaatimukset-arvonlis%C3%A4verotuksessa/

Eduhousen koulutukset Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa

Vieritä ylös